Report Series 88a: Opas yrityksille ja työnantajille riskienhallintaan erityisesti alihankintaketjuissa - Työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisy Suomessa

Anni Lietonen ja Natalia Ollus. Helsinki 2018. ISBN 978-952-7249-02-4, ISSN 1799-5590, ISSN-L 1237-4741. (26 pages).

Opas yrityksille ja työnantajille riskienhallintaan erityisesti alihankintaketjuissa.pdf (pdf, 1.43 Mt)
 
Published 30.10.2018