Handbok för företag och arbetsgivare om riskhantering särskilt i underleveranskedjor

Anni Lietonen ja Natalia Ollus. Helsinki 2018. ISBN 978-952-7249-03-1, ISSN 1799-5590, ISSN-L 1237-4741. (26 pages).

 
Published 3.5.2018